sobota, 21 stycznia 2017

♪♪♪ ..Kochać - jak to łatwo powiedziećKochać - jak to łatwo powiedzieć
Kochać - tylko to więcej nic
Bo miłość jest niepokojem
nie zna dnia, który da się powtórzyć.

Nagle świat się mieści w Twoich oczach
Już nie wiem czy Ciebie znam
Chwile - kolorowe przeźrocza
w jedno, szybko zmienia je czas.

Kochać - jak to łatwo powiedzieć
Kochać - tylko to, więcej nic...
W tym słowie jest kolor nieba
Ale także rdzawy pył gorzkich dni.

Jeszcze obok Ciebie moje ramię,
A jednak szukamy się.
Może nie pójdziemy już razem,
Słowa z wolna tracą swój sens.

Kochać - jak to łatwo powiedzieć
Kochać - to nie pytać o nic
Bo miłość jest niewiadomą,
Lecz chcę wiedzieć czy wiary starczy mi.To love - how easy it's to say this,
To love - just this, nothing more,
Because love is an anxiety,
It doesn't know any day that can repeat.

Suddenly the whole world is in your eyes,
I don't know any more if I know you,
Moments - colourful slides,
Merged into one by the time.

To love - how easy it's to say this,
To love - just this, nothing more,
In this word you'll find the colour of the sky,
But also the rusty dust of bitter days.

My arm is still around you,
But we seek each other.
Maybe we will not walk together any more,
The words slowly lose their meaning.

To love - how easy it's to say this,
To love - just this, nothing more
Because the love is a big unknown,
But I want to know if my faith will last.