poniedziałek, 17 sierpnia 2015

I Want To Know What Love Is - Chcę wiedzieć, czym jest miłość

Muszę znaleźć trochę czasu
Trochę czasu, by to przemyśleć
Lepiej nauczę się czytać między wierszami
To może się kiedyś przydać w przyszłości

Teraz muszę wspiąć się na tą górę
Jest jak świat na moich barkach
W chmurach widzę miłości promień
Ogrzewa mnie, gdy życie marznie

Moje życie jest pełne zmartwień i bólu
Nie wiem czy uda mi się to znieść
Nie mogę się zatrzymać, zaszedłem tak daleko
Aby zmienić to samotne życie

Chcę wiedzieć, czym jest miłość
Chcę byś mi pokazała
Chcę poczuć, czym jest miłość
Wiem, że możesz mi pokazać

Znajdę trochę czasu
Trochę czasu, aby wokół się rozejrzeć
Nie mam już gdzie się schować
Zdaje się, że miłość w końcu mnie znalazła

Moje życie jest pełne zmartwień i bólu
Nie wiem czy uda mi się to znieść
Nie mogę się zatrzymać, zaszedłem tak daleko
Aby zmienić to samotne życie

Chcę wiedzieć, czym jest miłość
Chcę byś mi pokazała
Chcę poczuć, czym jest miłość
Wiem, że możesz mi pokazać

Chcę wiedzieć, czym jest miłość
Chcę byś mi pokazała
I chcę poczuć, chcę poczuć, czym jest miłość
I ja wiem, i ja wiem, że możesz mi pokazać

Porozmawiajmy o miłości
 Chce wiedzieć, czym jest miłość
Miłość, którą czujesz w środku
 Chcę byś mi pokazała

 Czuję tyle miłości
 Chcę poczuć, czym jest miłość
Nie, po prostu nie możesz się schować
Wiem, że możesz mi pokazać

 Chce wiedzieć, czym jest miłość 
Porozmawiajmy o miłości
 Chcę byś mi pokazała
Też chcę to poczuć

 Chcę poczuć, czym jest miłość
Też chcę to poczuć,
I ja wiem, i ja wiem, i ja wiem
 Wiem, że możesz mi pokazać

Pokaż mi, co jest prawdą,.... tak już wiem
 chcę wiedzieć, czym jest miłość 
hej, chcę wiedzieć, czym jest miłość
Chcę byś mi pokazała

 chcę wiedzieć, chcę wiedzieć, chcę wiedzieć
Chcę wiedzieć, czym jest miłość 
Hej, chcę poczuć miłość
Wiem, że możesz mi pokazać
 

 
I gotta take a little time
A little time to think things over
I better read between the lines
In case I need it when I'm older
Aaaah woah-ah-aah

Now this mountain I must climb
Feel like a world upon my shoulders
And through the clouds I see love shine
It keeps me warm as life grows colder

In my life there's been heartache and pain
I don't know if I can face it again
Can't stop now, I've traveled so far
To change this lonely life

I wanna know what love is
I want you to show me
I wanna feel what love is
I know you can show me
Aaaah woah-oh-ooh

I'm gonna take a little time
A little time to look around me, oooh ooh-ooh ooh-ooh oooh
I've got nowhere left to hide
It looks like love has finally found me

In my life there's been heartache and pain
I don't know if I can face it again
can't stop now, I've traveled so far
To change this lonely life

I wanna know what love is
I want you to show me
I wanna feel what love is
I know you can show me
I wanna know what love is
I want you to show me
And I wanna feel, I want to feel what love is
And I know, I know you can show me

Let's talk about love
(I wanna know what love is) the love that you feel inside
(I want you to show me) I'm feeling so much love
(I wanna feel what love is) no, you just cannot hide
(I know you can show me) yeah, woah-oh-ooh
I wanna know what love is, let's talk about love
(I want you to show me) I wanna feel it too
(I wanna feel what love is) I wanna feel it too
And I know, and I know, I know you can show me
Show me what is real, woah (woah), yeah I know
(I wanna know what love is) hey I wanna know what love
(I want you to show me), I wanna know, I wanna know, want know
(I wanna feel what love is), hey I wanna feel, love
I know you can show me, yeah
 
  
Que tomar un poco de tiempo
Un poco de tiempo para pensar cosas encima
Mejor leo entre líneas
En caso de necesitarlo cuando sea mayor
Aaaah woah-ah-aah

Ahora esta montaña que debo subo
Siente como un mundo sobre mis hombros
Y por las nubes veo el amor brillar
Me mantiene cálido mientras la vida crece más fría

En mi vida hubo angustia y dolor
No si puedo enfrentarlo nuevo
No puede parar ahora, he viajado tan lejos
Para cambiar esta vida solitaria

Quiero saber qué es el amor
Quiero que me muestran
Quiero sentir qué es el amor
que usted me puede mostrar
Aaaah woah-oh-ooh

Voy a tomar un poco de tiempo
Un poco de tiempo a mirar a mi alrededor, oooh ooh ooh ooh ooh oooh
Lo he conseguido en ninguna parte dejado para ocultar
Parece que el amor finalmente me ha encontrado

En mi vida hubo angustia y dolor
No si puedo enfrentarlo nuevo
no puede parar ahora, he viajado tan lejos
Para cambiar esta vida solitaria

Quiero saber qué es el amor
Quiero que me muestran
Quiero sentir qué es el amor
que usted me puede mostrar
Quiero saber qué es el amor
Quiero que me muestran
Y quiero sentir, quiero sentir lo que es amar
Y , que usted me puede mostrar

Vamos a hablar de amor
(Quiero saber qué es el amor) el amor que sientes dentro
(Quiero ver) Me estoy sintiendo tanto amor
(Quiero sentir qué es el amor) no, usted simplemente no puede ocultar
(Sé que usted me puede mostrar) , woah-oh-ooh
Quiero saber qué es el amor, hablemos de amor
(Quiero ver) Quiero sentir demasiado
(Quiero sentir qué es el amor) Quiero sentir demasiado
Y , y , que usted me puede mostrar
Muéstrame lo que es real, woah (woah), lo
(Quiero saber qué es el amor) bueno quiero saber lo que gusta
(Quiero ver), quiero saber, quiero saber, quiero saber
(Quiero sentir qué es el amor), hey yo quiero sentir, amor
que puede mostrarme,